sayı

sayfa

Ar ṣaḥīfa(t) صحيفة z [#ṣḥf faˁīlā(t) sf. fem.] yazılı kâğıt veya papirüs, tomar, kitap

sayfiye

Ar ṣayf صيف zyaz +īya(t)1

saygı

TTü say- +gU

saygın

TTü say- +gIn

sayha

Ar ṣayḥa(t) صيحة z [#ṣyḥ faˁla(t) mr.] haykırış, nara Ar ṣāḥa haykırdı

sayı

TTü: [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
saí: numero TTü: [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
mer [Fa.]: Sayı, hisab, şumâr maˁnasınadır.

TTü say- +I(g) ETü sa-

 say-

Not: "Hesap, rakam" anlamında Türkiye Türkçesine özgü bir türev olup, 18. yy'dan önce sözlüklerde görülmez. Karş. ETü sayu "her bir, beher".

Benzer sözcükler: katsayı, sayılı, sayısal, sayısız, tamsayı


25.09.2017
sayıkla|mak

OTü sayık hayal, hezeyan +lA- OTü say- sanmak, düşünmek +Uk

sayın

Moğ sayin muhterem ≈ ETü sağ a.a.

sayıştay

YTü sayış- muhasebe etmek +tAy

saykal

Ar ṣayḳal صيقل z [#ṣḳl] cila

sayko

İng psycho [abb.] ruh hastası, manyak İng psychopath a.a.