savt

savaş

Orta Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sava- "söz söylemek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Iş ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe sav "söz" sözcüğünden türetilmiştir.

savaş|mak

Oğuzca savaş- "tartışmak, mücadele ve muharebe etmek" fiilinden evrilmiştir. Oğuzca fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sava- "söz çarpmak?" biçiminden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe sav "söz" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

savcı

Eski Türkçe savçı "sözcü, elçi" sözcüğünden alıntıdır. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sav "söz" sözcüğünden Eski Türkçe +çI ekiyle türetilmiştir.

savlet

Arapça ṣwl kökünden gelen ṣawla(t) صَولة z "hücum, akın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāla صَالَ z "aniden üstüne atladı, saldırdı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

savsakla|mak

Türkiye Türkçesi savsak "başından savan, ihmalci" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi savsa- "savmak istemek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Türkiye Türkçesi sav- fiilinden Türkiye Türkçesinde +sA- ekiyle türetilmiştir.

savt
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Dastan-ı Ahmet Harami, 1400 yılından önce]
Gelür āgāze dürli savt ü perde / İşidenler bulur dermānı derde [ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye, 1614]
ṣavt Arabīdir, Fārisīde āvāz ve şimdiki Türkīde dahi āvāz derler

Köken

Arapça ṣwt kökünden gelen ṣawt صوت z "bağırma, insan sadası, ses" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāta صات z "bağırdı, ses etti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.


22.05.2015
savun|mak

Türkiye Türkçesi sav- "def etmek" fiilinden Yeni Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

savur|mak

Eski Türkçe savur- "(ekin) savurmak, saçmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sav- "göndermek" biçiminden Eski Türkçe +(g)Ur- ekiyle türetilmiştir.

savuş|mak

Türkiye Türkçesi sav- "göndermek, uzaklaştırmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Iş- ekiyle türetilmiştir.

sây

Arapça sˁy kökünden gelen saˁy سعى z "emek, mesai" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saˁā سعى z "1. yürüdü, zahmetle ilerledi, emekledi, 2. çaba gösterdi, çalıştı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

say|mak

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sad- "sayı saymak, takdir ve itibar etmek" biçiminden evrilmiştir. Eski Türkçe biçim Eski Türkçe aynı anlama gelen sa- fiili ile eş kökenlidir.