savaren

sauna

Fince sauna "Fin hamamı" sözcüğünden alıntıdır.

sav

Eski Türkçe sav "söz" sözcüğünden evrilmiştir.

sav|mak

Eski Türkçe savul- "gitmek, uzaklaşmak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sal- "göndermek, uzaklaştırmak" fiilinden türetilmiştir.

savan1

Yeni Yunanca sávano σάβανο z "kefen, yatak örtüsü" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca sábanon σάβανον z "keten örtü, peşkir" sözcüğünden evrilmiştir.

savan2

Fransızca savane "tropik bölgelere özgü ağaçsız çayır" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen sabana sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1526 Gonzalo Fernández de Oviedo, İsp. tarihçi.) Bu sözcük G. Amerika dillerinden Taino dilinde zavana sözcüğünden alıntıdır.

savaren
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Tatlı müsabakamız ... No. 5: Savaren

Köken

Fransızca savarin "bir tür pasta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Jean Anthelme Brillat-Savarin "Fransız yazar, siyasetçi ve gastronom (1725-1826)" özel adından türetilmiştir.


26.09.2017
savaş

Orta Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sava- "söz söylemek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Iş ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe sav "söz" sözcüğünden türetilmiştir.

savaş|mak

Oğuzca savaş- "tartışmak, mücadele ve muharebe etmek" fiilinden evrilmiştir. Oğuzca fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sava- "söz çarpmak?" biçiminden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe sav "söz" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

savcı

Eski Türkçe savçı "sözcü, elçi" sözcüğünden alıntıdır. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sav "söz" sözcüğünden Eski Türkçe +çI ekiyle türetilmiştir.

savlet

Arapça ṣwl kökünden gelen ṣawla(t) صَولة z "hücum, akın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāla صَالَ z "aniden üstüne atladı, saldırdı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

savsakla|mak

Türkiye Türkçesi savsak "başından savan, ihmalci" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi savsa- "savmak istemek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Türkiye Türkçesi sav- fiilinden Türkiye Türkçesinde +sA- ekiyle türetilmiştir.