savan1

Satürn

Fransızca Saturne "eski Roma tanrılarından biri, bir gezegen" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Latince Saturnus "eski Roma tanrılarından biri" özel adından alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Arkaik Latince saeturnus sözcüğünden evrilmiştir. ) Latince sözcük Latince sērere, sat- "ekin ekmek" fiilinden türetilmiştir.

satvet

Arapça ṣtw kökünden gelen saṭwa(t) سطوة z "ezici güç gösterme, kahretme, kahredicilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saṭā سطا z "saldırdı, kahretti" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

sauna

Fince sauna "Fin hamamı" sözcüğünden alıntıdır.

sav

Eski Türkçe sav "söz" sözcüğünden evrilmiştir.

sav|mak

Eski Türkçe savul- "gitmek, uzaklaşmak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sal- "göndermek, uzaklaştırmak" fiilinden türetilmiştir.

savan1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
savan (Niğde): Pamuk ipliğinden dokuma satrançlı bir nevi kilim, yaygı. savan [ TDK, Türkçe Sözlük, 8. Baskı, 1988]
savan: Pamuk ipliğinden yapılan kalınca kilim, yaygı, örtü.

Köken

Yeni Yunanca sávano σάβανο z "kefen, yatak örtüsü" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca sábanon σάβανον z "keten örtü, peşkir" sözcüğünden evrilmiştir.


02.07.2015
savan2

Fransızca savane "tropik bölgelere özgü ağaçsız çayır" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen sabana sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1526 Gonzalo Fernández de Oviedo, İsp. tarihçi.) Bu sözcük G. Amerika dillerinden Taino dilinde zavana sözcüğünden alıntıdır.

savaren

Fransızca savarin "bir tür pasta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Jean Anthelme Brillat-Savarin "Fransız yazar, siyasetçi ve gastronom (1755-1826)" özel adından türetilmiştir.

savaş

Orta Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sava- "söz söylemek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Iş ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe sav "söz" sözcüğünden türetilmiştir.

savaş|mak

Oğuzca savaş- "tartışmak, mücadele ve muharebe etmek" fiilinden evrilmiştir. Oğuzca fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sava- "söz çarpmak?" biçiminden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe sav "söz" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

savcı

Eski Türkçe savçı "sözcü, elçi" sözcüğünden alıntıdır. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sav "söz" sözcüğünden Eski Türkçe +çI ekiyle türetilmiştir.