savaş

sav

<< ETü sav söz

sav|mak

≈ ETü savul- gitmek, uzaklaşmak ETü sal- göndermek, uzaklaştırmak

savan1

Yun sávano σάβανο zkefen, yatak örtüsü << EYun sábanon σάβανον zketen örtü, peşkir

savan2

Fr savane tropik bölgelere özgü ağaçsız çayır İsp sabana a.a. (İlk kullanım: 1526 Gonzalo Fernández de Oviedo, İsp. tarihçi.) Taino zavana

savaren

Fr savarin bir tür pasta öz Jean Anthelme Brillat-Savarin Fransız yazar, siyasetçi ve gastronom (1755-1826)

savaş

OTü: "söz kavgası, münakaşa" [ Borovkov ed., Orta Asya'da Bulunmuş ... Kuran Tefsiri, <1300]
TTü: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
bilmeyen katındadır söz ü savaş / her ki bildi bu işi oldı yavaş [yumuşak başlı, mülayim] "... muharebe" [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
savaş karılursa çeri kırıla

OTü *sava- söz söylemek +Iş ETü sav söz

 sav

Not: İşteş yapıdaki savaş- fiilinin kökünden türetilmiş fiil adıdır.

Benzer sözcükler: iç savaş, savaş lordu, savaşçı


24.08.2017
savaş|mak

<< ETü-O savaş- tartışmak, mücadele ve muharebe etmek ETü *sava- söz çarpmak? +Iş- ETü sav söz +(g)A-

savcı

ETü savçı sözcü, elçi ETü sav söz +çI

savlet

Ar ṣawla(t) صَولة z [#ṣwl faˁla(t) msd.] hücum, akın Ar ṣāla صَالَ zaniden üstüne atladı, saldırdı

savsakla|mak

<< TTü savsak başından savan, ihmalci +lA- TTü savsa- savmak istemek +Uk TTü sav- +sA-

savt

Ar ṣawt صوت z [#ṣwt faˁl msd.] bağırma, insan sadası, ses Ar ṣāta صات zbağırdı, ses etti