sav|mak

satüre

Fr saturé [pp.] doymuş, doyurulmuş Fr saturer [den.] doyurmak Lat satura tokluk Lat satiare doyurmak +(t)ura << HAvr *sh₂ti-s (*sati-s) a.a. HAvr *seh₂- (*sā-) doyurmak

Satürn

Fr Saturne eski Roma tanrılarından biri, bir gezegen Lat Saturnus eski Roma tanrılarından biri (<< ALat saeturnus ) Lat sērere, sat- ekin ekmek

satvet

Ar saṭwa(t) سطوة z [#ṣtw faˁla(t) msd.] ezici güç gösterme, kahretme, kahredicilik Ar saṭā سطا zsaldırdı, kahretti

sauna

Fin sauna Fin hamamı

sav

<< ETü sav söz

sav|mak

ETü: savulmak [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kün sawuldı [güneş batmaya başladı], köŋlüm aŋa sawuldı [[gönlüm ona meyletti. Bulunduğu sabit yerden aşağıya doğru inen ya da yana eğilen her şeyi anlatmak için bu sözcük kullanılır.]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
sawdı: ḥawwala [savdı, gönderdi] (...) sawuldı: tanaḥḥa, taṣarrafa [gitti, yön değiştirdi] Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
savmak: enlever, ôter, finir, achever TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
savmak, i.e. salmak. TTü: [ Amasyalı Mahmud b. İbrahim, Miftahu'l-Luga, <1512]
megesrān [Fa.]: Sinek salacak [= savacak], mizebbe maˁnāsına.

≈ ETü savul- gitmek, uzaklaşmak ETü sal- göndermek, uzaklaştırmak

 sal-

Not: Kaşgarî'de geçen ETü sawul- ve sawur- biçimlerinin sal- fiilinden dissimilasyon yoluyla oluştuğu açıktır. Fiilin yalın haline 14. yy'dan önce rastlanmaz.

Benzer sözcükler: savulmak, uçaksavar

Bu maddeye gönderenler: savsakla-, savun-, savur-, savuş-


09.09.2015
savan1

Yun sávano σάβανο zkefen, yatak örtüsü << EYun sábanon σάβανον zketen örtü, peşkir

savan2

Fr savane tropik bölgelere özgü ağaçsız çayır İsp sabana a.a. (İlk kullanım: 1526 Gonzalo Fernández de Oviedo, İsp. tarihçi.) Taino zavana

savaren

Fr savarin bir tür pasta öz Jean Anthelme Brillat-Savarin Fransız yazar, siyasetçi ve gastronom (1755-1826)

savaş

OTü *sava- söz söylemek +Iş ETü sav söz

savaş|mak

<< ETü-O savaş- tartışmak, mücadele ve muharebe etmek ETü *sava- söz çarpmak? +Iş- ETü sav söz +(g)A-