satir

saten

Fransızca satin "bir tür ipekli veya ipekli-benzeri kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Arapça ẓaytūnī ظيتونى z "bir tür Çin ipeklisi" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük öz (Ar) ẓaytūn ظيتون z "Güney Çin'de bir liman kenti, Tseutung" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük öz (Çin) citong cheng 刺桐城 z "«tung ağacı şehri», Quangzhou kentinin eski adı" özel adından alıntıdır.

satıh

Arapça sṭḥ kökünden gelen saṭḥ سطح z "yüzey, düzlem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saṭaḥa سطح z "yayıldı, yassıldı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

satın

Orta Türkçe satum veya satun "eşdeğer olarak, bedelen" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe sat- fiilinden Türkiye Türkçesinde +In ekiyle türetilmiştir.

satır1

Arapça sṭr kökünden gelen saṭr سطر z "çizgi, bir sıra yazı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şṭr kökünden gelen şṭārā veya şiṭrā ‎שטרא z "yazı, hat" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça şaṭāru "yazı yazmak" fiilinden alıntıdır.

satır2

Arapça sṭr kökünden gelen sāṭūr ساطور z "kasapların kullandığı ağır bıçak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saṭara سطر z "1. kılıçla kesti, 2. yazı yazdı, çizdi" fiilinden türetilmiştir.

satir
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

satirik [ Ahmed Mithat, , 1900 yılından önce]
hezel gibi, mizah gibi, edebiyatuın ‘satirik’ kısmını teşkil eden

Köken

Fransızca satire "hiciv, alaylı yergi, karikatür" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen satyra sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sátyros σάτυρος z "1. mitolojide keçi ayaklı ve insan gövdeli yaratık, 2. gülünç ve müstehcen kimse" sözcüğünden alıntıdır.

Benzer sözcükler

satirik, satirize

Bu maddeye gönderenler

soytarı


27.10.2020
satlıcan

Türkiye Türkçesi zatülcenb sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Arapça ḏātu'l-canb "kaburga iltihabı, pleuritis" sözcüğünden alıntıdır.

satranç

Arapça şaṭranc شطرنج z "maruf oyun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen çatrang sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe cáturaṅga चतुर्ङ्ग z "«dört kol», dört unsurdan oluşan ordu" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe cátur "dört" ve Sanskritçe aṅgam "kol, uzuv" sözcüklerinin bileşiğidir.

satrap

Fransızca satrape "başına buyruk bölge yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sátrapēs σάτραπης z "Pers krallığında eyalet valisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça χşathrapā "şehriban, Pers krallığında eyalet valisi" sözcüğünden alıntıdır. Eski Farsça sözcük Eski Farsça χşathra "krallık, beylik" sözcüğünden türetilmiştir.

satsuma

İngilizce satsuma "bir mandalin cinsi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Japonca Satsuma 薩摩 z "Japonya'da bir yarımada" özel adından türetilmiştir.

satüre

Fransızca saturé "doymuş, doyurulmuş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca saturer "doyurmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince satura "tokluk" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince satiare "doyurmak" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sh₂ti-s (*sati-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *seh₂- (*sā-) "doyurmak" kökünden türetilmiştir.