satüre

satir

Fransızca satire "hiciv, alaylı yergi, karikatür" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen satyra sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sátyros σάτυρος z "1. mitolojide keçi ayaklı ve insan gövdeli yaratık, 2. gülünç ve müstehcen kimse" sözcüğünden alıntıdır.

satlıcan

Türkiye Türkçesi zatülcenb sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Arapça ḏātu'l-canb "kaburga iltihabı, pleuritis" sözcüğünden alıntıdır.

satranç

Arapça şaṭranc شطرنج z "maruf oyun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen çatrang sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe cáturaṅga चतुर्ङ्ग z "«dört kol», dört unsurdan oluşan ordu" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe cátur "dört" ve Sanskritçe aṅgam "kol, uzuv" sözcüklerinin bileşiğidir.

satrap

Fransızca satrape "başına buyruk bölge yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sátrapēs σάτραπης z "Pers krallığında eyalet valisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça χşathrapā "şehriban, Pers krallığında eyalet valisi" sözcüğünden alıntıdır. Eski Farsça sözcük Eski Farsça χşathra "krallık, beylik" sözcüğünden türetilmiştir.

satsuma

İngilizce satsuma "bir mandalin cinsi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Japonca Satsuma 薩摩 z "Japonya'da bir yarımada" özel adından türetilmiştir.

satüre
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"[kimya terimi]" [ Meydan-Larousse, 1969]
satürasyon "doyuma ulaşma" [ Milliyet - gazete, 1981]
Gıda sanayii piyasasında 'satürasyon' olmaz

Köken

Fransızca saturé "doymuş, doyurulmuş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca saturer "doyurmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince satura "tokluk" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince satiare "doyurmak" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sh₂ti-s (*sati-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *seh₂- (*sā-) "doyurmak" kökünden türetilmiştir.

Benzer sözcükler

satürasyon


08.10.2017
Satürn

Fransızca Saturne "eski Roma tanrılarından biri, bir gezegen" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Latince Saturnus "eski Roma tanrılarından biri" özel adından alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Arkaik Latince saeturnus sözcüğünden evrilmiştir. ) Latince sözcük Latince sērere, sat- "ekin ekmek" fiilinden türetilmiştir.

satvet

Arapça ṣtw kökünden gelen saṭwa(t) سطوة z "ezici güç gösterme, kahretme, kahredicilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saṭā سطا z "saldırdı, kahretti" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

sauna

Fince sauna "Fin hamamı" sözcüğünden alıntıdır.

sav

Eski Türkçe sav "söz" sözcüğünden evrilmiştir.

sav|mak

Eski Türkçe savul- "gitmek, uzaklaşmak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sal- "göndermek, uzaklaştırmak" fiilinden türetilmiştir.