sars|mak

sarmısak

Eski Türkçe sarmusak veya samursak "sarmısak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Sanskritçe śrīmastaka श्रीमस्तक z "«aş başı», bir tür sarmısak" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: M-W 1099c) Bu sözcük Sanskritçe śrī "aş, haşlama, pişirme" ve Sanskritçe mastaka "baş, kelle" sözcüklerinin bileşiğidir.

sarnıç

Farsça sārinc veya sārnīc سارنج z "su deposu" sözcüğünden alıntıdır.

sarp

Eski Türkçe sarp "sert, dik, zor" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sar-2 "dikelmek, sertleşmek" fiilinden Eski Türkçe +Ip ekiyle türetilmiştir.

sarpun

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

sarraf

Arapça ṣrf kökünden gelen ṣarrāf صرّاف z "altın ve gümüş para alıp satan, para bozan" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Akatça ṣarrapu "kuyumcu" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça ṣarāpu "metali ateşle arıtma, rafine etme, (altın veya gümüşün) saflığını sınama" sözcüğünden türetilmiştir. )

sars|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol anı sarsıttı [[onu sert bir şekilde azarladı ve sövdü]] (...) sarsıġ söz [[haşin söz]] Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
sarsamak, usit. sarsatmak: Silkmek.

Köken

Eski Türkçe sarsıt- "sert ve haşin davranmak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sar-2 "sert davranmak, dikelmek, sertleşmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için sar-2 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

sarsalamak, sarsılmak, sarsıntı, yer sarsıntısı

Bu maddeye gönderenler

sarsak


08.10.2017
sarsak

Türkiye Türkçesi sars- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

sası

Eski Türkçe sasıġ "pis kokan, çürük" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sası- "kötü kokmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

sat|mak

Eski Türkçe sat- "eşdeğer saymak, takas etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sad- "saymak, değer biçmek" biçiminden evrilmiştir.

satanist

İngilizce satanist "şeytancı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce Satan "şeytan" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen satan σαταν z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İbranice aynı anlama gelen ṣāṭān צטן z sözcüğünden alıntıdır.

sataş|mak

Eski Türkçe satġaş- "1. tesadüf etmek, rast gelmek, 2. boy ölçüşmek, uğraşmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe satġa- "uğramak" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe satıġ "bedel, denklik, alışveriş" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sat- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.