sarmal

sarkastik

Fr sarcastique acıtıcı bir şekilde alay eden Lat sarcasticus 1. dişiyle et koparan, 2. acı söyleyen, hicveden EYun sarkastikós σαρκαστικός z EYun sarkázō σαρκάζω zköpekler gibi ısırarak et koparmak +istik° EYun sárks σάρξ zet

sarkıntı

TTü sarkın- saldırmak, tecavüz etmek TTü sark- 1. asılı kalmak, sallanmak, 2. saldırmak +(In)tI

sarkıt

TTü sark- +Ut

sarkoma

Fr sarcome İng sarcoma et görünümünde bir tür habis ur EYun sarkóō σαρκόω zete benzemek, etleşmek +ma(t) ≈ EYun sarks, sark- σαρξ, σαρκ- z(kesilmiş) et HAvr *twerḱ- kesmek

sarma

TTü sar- +mA

sarmal

YTü: "Fr spiral karşılığı" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
sarmal: ... helezoni.

TTü *sarma- +Al

 sar-1

Not: +mAl ekinin yapısı açık değildir. TTü sarmaşık sözcüğünün kökü olduğu varsayılan *sarma- fiilinden +Il ile türetim, veya TTü sağmal sözcüğünden analoji düşünülebilir.


02.10.2017
sarman

TTü sar- kızmak, dikelmek, kavga etmek +mAn

sarmaş

TTü sarma- dolamak +Iş TTü sarım dolam +(g)A-

sarmaş|mak

<< ETü sarmaş- birbirine dolamak/dolanmak ETü sarma- dolamak, sarmak +Iş-

sarmaşık

TTü sarmaş- birbirine dolanmak +Uk

sarmısak

<< ETü sarmusak/samursak sarmısak ~? Sans śrīmastaka श्रीमस्तक z«aş başı», bir tür sarmısak (Kaynak: M-W 1099c)§ Sans śrī aş, haşlama, pişirme Sans mastaka baş, kelle