sari1

sargos

Yunanca ve Eski Yunanca sargós σαργός z "karagöze benzer bir balık, sargus vulgaris" sözcüğünden alıntıdır.

sarhoş

Farsça sarχʷoş سرخوش z "«başı hoş», sarhoş" sözcüğünden alıntıdır.

sarı

Eski Türkçe sarıġ "soluk renk, sarı" sözcüğünden evrilmiştir.

sarık

Türkiye Türkçesi sar- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

sarışın

Orta Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sarığçın "sarı saçlı" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe sarıġ sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çIn ekiyle türetilmiştir.

sari1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"akıcı" [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
bahrü berrde hükmüm Nīl gibi sārī idı [denizde ve karada hükmüm Nil gibi akıcı idi] "... bulaşıcı" [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
semūm-i hücūm-i şuˀmleri mīzāc-i ˁāleme sārī olup [lanetli saldırılarının zehri alemin bünyesine bulaşıp]

Köken

Arapça sry kökünden gelen sāri ٍسارٍ z "akıcı, bulaşıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sarā سَرَى z "aktı, yayıldı, bulaştı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için sirayet maddesine bakınız.


07.12.2020
sari2

İngilizce sari "Hint kadın giysisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Modern Hintçe sarī "elbise, örtü" sözcüğünden alıntıdır.

sarih

Arapça ṣrḥ kökünden gelen ṣarīḥ صريح z "berrak, net, anlamı açık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaraḥa "berrak idi, açık ve net konuştu" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

sarin

İngilizce sarin veya Almanca Sarin "sinir sistemini etkileyen zehirli bir gaz" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1938 IG Farben, Alm. kimya şirketi.) Bu sözcük Schrader, Ambros, Ritter "gazı keşfeden Alman kimyagerler" özel adından türetilmiştir.

sark|mak

Eski Türkçe sark- "salınmak, sallanmak, boş ve gevşek kalmak." fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *salk- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe sal- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Ik- ekiyle türetilmiştir.

sarkaç

Türkiye Türkçesi sark- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.