sargı

saray

Farsça sarāy سراى z "konut, konak, özellikle hükümdar konağı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça srāy "otağ, ev, konut" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça srāitan veya srūdan "korumak, siper etmek" fiilinden türetilmiştir. (Kaynak: Mackenzie) Orta Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen θrā- sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Bart 804.)

sardalye

Yeni Yunanca sardéla σαρδέλα z "bir balık türü, sardina pilchardus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen sardela veya sardina sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince sardina "Sardunyalı" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Sardō "Sardunya, Akdenizde bir ada ve ulus" özel adından +in° ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

sardunya

Sardunya "Akdeniz'de bir ada" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük öz (İt) aynı anlama gelen Sardegna özel adından alıntıdır.

sarf

Arapça ṣrf kökünden gelen ṣarf صرف z "1. döndürme, çevirme, 2. para harcama, ödeme, 3. Arapça gramerde morfoloji" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarafa صرف z "1. döndürdü, çevirdi, yönetti, 2. (para) harcadı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

sarfınazar

Arapça ṣarfu naẓar صرف النظر z "göz ardı etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarf صرف z "döndürme, çevirme" ve Arapça naẓar نظر z "bakış" sözcüklerinin bileşiğidir.

sargı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "sarılan şey, özellikle bez" [ Raufî, Râhatu'l-Ervâh, 1566]
ṣaflaruŋ gerisinden yüzi gözi sarḳılu bir kişi çıkup ol kāfire ḥamle eyledi Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
sarġı صرغى

Köken

Türkiye Türkçesi sar- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sar-1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

sargı bezi, sargılamak


09.06.2015
sargos

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca sargós σαργός z "karagöze benzer bir balık, sargus vulgaris" sözcüğünden alıntıdır.

sarhoş

Farsça sarχʷoş سرخوش z "«başı hoş», sarhoş" sözcüğünden alıntıdır.

sarı

Eski Türkçe sarıġ "soluk renk, sarı" sözcüğünden evrilmiştir.

sarık

Türkiye Türkçesi sar- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

sarışın

Orta Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sarığçın "sarı saçlı" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe sarıġ sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çIn ekiyle türetilmiştir.