sarf

saraka

≈ Ven saràca 1. tuzlanmış sardalya, 2. küfür, hakaret (Kaynak: Bassano: Vocabolario Veneto.)?

sarar|mak

<< ETü sarġar- sararmak ETü sarıġ +Ar-

saray

Fa sarāy سراى zkonut, konak, özellikle hükümdar konağı << OFa srāy otağ, ev, konut OFa srāitan/srūdan korumak, siper etmek (Kaynak: Mackenzie)≈ Ave θrā- a.a. (Kaynak: Bart 804.)

sardalye

Yun sardéla σαρδέλα zbir balık türü, sardina pilchardus ≈ İt sardela/sardina a.a. << Lat sardina Sardunyalı +ell° <? öz Sardō Sardunya, Akdenizde bir ada ve ulus +in°

sardunya

öz Sardunya Akdeniz'de bir ada öz (İt) Sardegna a.a.

sarf

"harcama" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
oynamağa ṣarf ider her saˁātı "... gramer" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ˁılm-i ṣarf: Grammatica.

Ar ṣarf صرف z [#ṣrf faˁl msd.] 1. döndürme, çevirme, 2. para harcama, ödeme, 3. Arapça gramerde morfoloji Ar ṣarafa صرف z1. döndürdü, çevirdi, yönetti, 2. (para) harcadı

Not: Arapça sözcüğün birinci anlamı sarfınazar etmek deyiminde korunmuştur. İkinci anlamın ṣarrāf < Akad ṣarrāpu "altın ve gümüş işi yapan, para bozan" adından geri türetildiği düşünülebilir. Bkz. sarraf.

Benzer sözcükler: sarfiyat

Bu maddeye gönderenler: masraf, sarfınazar, sarraf, sırf, tasarruf (mutasarrıf), tasrif


21.04.2015
sarfınazar

Ar ṣarfu naẓar صرف النظر zgöz ardı etme § Ar ṣarf صرف zdöndürme, çevirme Ar naẓar نظر zbakış

sargı

TTü sar- +gU

sargos

Yun/EYun sargós σαργός zkaragöze benzer bir balık, sargus vulgaris

sarhoş

Fa sarχʷoş سرخوش z«başı hoş», sarhoş

sarı

<< ETü sarıġ soluk renk, sarı