sar|mak2

sapır

onom sallama ve dökülme sesi

sapla|mak

<< ETü sapla- sap takmak ETü sap +lA-

saplantı

TTü saplan- +(In)tI

sapta|mak

<? TTü sap +dA-

sar|mak1

<< ETü sarı-/saru- dolamak, bürümek

sar|mak2

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol anı sardı [sertçe azarladı] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sarmak: (...) canavar tasallut etmek.

<< ETü sar- sert davranmak, sataşmak

Not: TTü kullanımda sar-1 (≈ ETü sarı-/saru-) fiiliyle birleşmiştir. Ancak sarpa sarmak ve yokuşa sarmak deyimlerinde ayrı fiil olarak kabul edilebilir.

Benzer sözcükler: sarpa sarmak, yokuşa sarmak

Bu maddeye gönderenler: sarman, sarp, sars- (sarsak)


13.12.2015
sara

Ar ṣarˁa(t) صرعة z [#ṣrˁ faˁla(t) mr.] epilepsi Ar saraˁa سرع zyere düşürdü

saraç

Ar sarrāc سرّاج z [#src faˁˁāl mesl.] eğerci Aram sārāg סָרָג z [#srg] a.a. Aram sārag סָרַג zeğer Aram sərag hasır örmek

sarahat

Ar ṣarāḥa(t) صراحة z [#ṣrḥ faˁāla(t) msd.] net ve açık konuşma, berraklık, netlik Ar ṣaraḥa صرح z(su) saf ve berrak idi, (kişi) net ve açık konuştu

saraka

≈ Ven saràca 1. tuzlanmış sardalya, 2. küfür, hakaret (Kaynak: Bassano: Vocabolario Veneto.)?

sarar|mak

<< ETü sarġar- sararmak ETü sarıġ +Ar-