sar|mak1

sapık

TTü sap- +Uk

sapır

onom sallama ve dökülme sesi

sapla|mak

<< ETü sapla- sap takmak ETü sap +lA-

saplantı

TTü saplan- +(In)tI

sapta|mak

<? TTü sap +dA-

sar|mak1

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol suwluk sarudı [sarık sardı] (...) er suwlukın sarındı [sarığı sarındı] (...) ol suwluk sarladı [başına sarık sardı] OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
sardı: laffa şay bi-şayˀ [bir şeyi bir şeye sardı] TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
ruhbānlar buna ˁabā kebe verüp sarup sarmalayup

<< ETü sarı-/saru- dolamak, bürümek

Not: Erken örneklerde saru-, sarla-, sarma-, sarmala- biçimleri bir arada görülür.

Benzer sözcükler: sardırmak, sarılmak, sarınmak

Bu maddeye gönderenler: sargı, sarık, sarma, sarmal, sarmaş- (sarmaş, sarmaşık)


18.05.2015
sar|mak2

<< ETü sar- sert davranmak, sataşmak

sara

Ar ṣarˁa(t) صرعة z [#ṣrˁ faˁla(t) mr.] epilepsi Ar saraˁa سرع zyere düşürdü

saraç

Ar sarrāc سرّاج z [#src faˁˁāl mesl.] eğerci Aram sārāg סָרָג z [#srg] a.a. Aram sārag סָרַג zeğer Aram sərag hasır örmek

sarahat

Ar ṣarāḥa(t) صراحة z [#ṣrḥ faˁāla(t) msd.] net ve açık konuşma, berraklık, netlik Ar ṣaraḥa صرح z(su) saf ve berrak idi, (kişi) net ve açık konuştu

saraka

≈ Ven saràca 1. tuzlanmış sardalya, 2. küfür, hakaret (Kaynak: Bassano: Vocabolario Veneto.)?