sarışın

sargı

TTü sar- +gU

sargos

Yun/EYun sargós σαργός zkaragöze benzer bir balık, sargus vulgaris

sarhoş

Fa sarχʷoş سرخوش z«başı hoş», sarhoş

sarı

<< ETü sarıġ soluk renk, sarı

sarık

TTü sar- +Uk

sarışın

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
sarışın [[sarı saçlı. 'ışın' edatı daima 'sarı' ile kullanılır.]]

<< OTü *sarığçın sarı saçlı ETü sarıġ +çIn

 sarı

Not: Alaca renk adları yapan +çIn ekiyle. Karş. ETü kökçin "maviye çalan renk", TTü borçın "alaca boz". Karş. Moğ siragçin "sarı inek" < sira "sarı".

Benzer sözcükler: sarışın bomba


14.08.2015
sari1

Ar sāri ٍسارٍ z [#sry fāˁil fa.] akıcı, bulaşıcı Ar sarā سَرَى zaktı, yayıldı, bulaştı

sari2

İng sari Hint kadın giysisi Hind sarī elbise, örtü

sarih

Ar ṣarīḥ صريح z [#ṣrḥ faˁīl sf.] berrak, net, anlamı açık Ar ṣaraḥa berrak idi, açık ve net konuştu

sarin

İng sarin Alm Sarin sinir sistemini etkileyen zehirli bir gaz (İlk kullanım: 1938 IG Farben, Alm. kimya şirketi.) öz Schrader, Ambros, Ritter gazı keşfeden Alman kimyagerler

sark|mak

<< ETü sark- salınmak, sallanmak, boş ve gevşek kalmak. << ETü *salk- ETü sal- +Ik-