sapta|mak

saparta

İt sabordo gemi bordasında top atışına mahsus dikdörtgen delik İt bordo gemi bordası

sapık

TTü sap- +Uk

sapır

onom sallama ve dökülme sesi

sapla|mak

<< ETü sapla- sap takmak ETü sap +lA-

saplantı

TTü saplan- +(In)tI

sapta|mak

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
saptamak = Tesbit etmek = Fixer

<? TTü sap +dA-

 zabıt

Not: Osmanlıca zapt etmek veya sabit sözcüklerinden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. ETü sap- veya TTü sapla- fiilleriyle ilişki kurulması zorlamadır.

Benzer sözcükler: saptama, saptanmak


04.10.2017
sar|mak1

<< ETü sarı-/saru- dolamak, bürümek

sar|mak2

<< ETü sar- sert davranmak, sataşmak

sara

Ar ṣarˁa(t) صرعة z [#ṣrˁ faˁla(t) mr.] epilepsi Ar saraˁa سرع zyere düşürdü

saraç

Ar sarrāc سرّاج z [#src faˁˁāl mesl.] eğerci Aram sārāg סָרָג z [#srg] a.a. Aram sārag סָרַג zeğer Aram sərag hasır örmek

sarahat

Ar ṣarāḥa(t) صراحة z [#ṣrḥ faˁāla(t) msd.] net ve açık konuşma, berraklık, netlik Ar ṣaraḥa صرح z(su) saf ve berrak idi, (kişi) net ve açık konuştu