saplantı

sapan

ETü sap-/sapı- şiddetle sallamak +(g)An

saparta

İt sabordo gemi bordasında top atışına mahsus dikdörtgen delik İt bordo gemi bordası

sapık

TTü sap- +Uk

sapır

onom sallama ve dökülme sesi

sapla|mak

<< ETü sapla- sap takmak ETü sap +lA-

saplantı

YTü: "[Fr idée fixe karşılığı]" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
saplantı: Sabit fikir.

TTü saplan- +(In)tI

 sapla-

Benzer sözcükler: saplantılı


01.10.2017
sapta|mak

<? TTü sap +dA-

sar|mak1

<< ETü sarı-/saru- dolamak, bürümek

sar|mak2

<< ETü sar- sert davranmak, sataşmak

sara

Ar ṣarˁa(t) صرعة z [#ṣrˁ faˁla(t) mr.] epilepsi Ar saraˁa سرع zyere düşürdü

saraç

Ar sarrāc سرّاج z [#src faˁˁāl mesl.] eğerci Aram sārāg סָרָג z [#srg] a.a. Aram sārag סָרַג zeğer Aram sərag hasır örmek