sapla|mak

sapa

Orta Türkçe sapa "yoldan uzak" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Orta Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sap- fiilinden Türkiye Türkçesinde +A ekiyle türetilmiştir.

sapan

Eski Türkçe sap- veya sapı- "şiddetle sallamak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir.

saparta

İtalyanca sabordo "gemi bordasında top atışına mahsus dikdörtgen delik" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca bordo "gemi bordası" sözcüğünden türetilmiştir.

sapık

Türkiye Türkçesi sap- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

sapır

"sallama ve dökülme sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

sapla|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er kılıç sapladı [kılıca kabza taktı] Türkiye Türkçesi: saplanmak "batmak" [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
ol χākisārler [kâfirler] ağırlığa saplanup

Köken

Eski Türkçe sapla- "sap takmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sap sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sap maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

saplama, saplanmak, saplatmak

Bu maddeye gönderenler

saplantı


27.02.2015
saplantı

Türkiye Türkçesi saplan- fiilinden +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

sapta|mak

Türkiye Türkçesi sap sözcüğünden Yeni Türkçe +dA- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

sar|mak1

Eski Türkçe sarı- veya saru- "dolamak, bürümek" fiilinden evrilmiştir.

sar|mak2

Eski Türkçe sar- "sert davranmak, sataşmak" sözcüğünden evrilmiştir.

sara

Arapça ṣrˁ kökünden gelen ṣarˁa(t) صرعة z "epilepsi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saraˁa سرع z "yere düşürdü" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.