sapla|mak

sapa

<< OTü sapa yoldan uzak OTü *sap- +A

sapan

ETü sap-/sapı- şiddetle sallamak +(g)An

saparta

İt sabordo gemi bordasında top atışına mahsus dikdörtgen delik İt bordo gemi bordası

sapık

TTü sap- +Uk

sapır

onom sallama ve dökülme sesi

sapla|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er kılıç sapladı [kılıca kabza taktı] TTü: saplanmak "batmak" [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
ol χākisārler [kâfirler] ağırlığa saplanup

<< ETü sapla- sap takmak ETü sap +lA-

 sap

Benzer sözcükler: saplama, saplanmak, saplatmak

Bu maddeye gönderenler: saplantı


27.02.2015
saplantı

TTü saplan- +(In)tI

sapta|mak

<? TTü sap +dA-

sar|mak1

<< ETü sarı-/saru- dolamak, bürümek

sar|mak2

<< ETü sar- sert davranmak, sataşmak

sara

Ar ṣarˁa(t) صرعة z [#ṣrˁ faˁla(t) mr.] epilepsi Ar saraˁa سرع zyere düşürdü