saparta

sanzatu

Fr sans atout kozsuz, iskambilde kozsuz oynanan el § Fr sans yoksunluk edatı, -siz (<< Lat sine a.a. ) Fr atout iskambilde koz (Fr à tout hepsine, hepsini Lat ad totum a.a. )

sap

<< ETü sap bıçak veya kılıç kabzası ≈ ETü sap- delmek, sivri bir şey sokmak

sap|mak

<< TTü sap- yoldan ayrılmak, şaşmak

sapa

<< OTü sapa yoldan uzak OTü *sap- +A

sapan

ETü sap-/sapı- şiddetle sallamak +(g)An

saparta

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
saparta: Bir batarya topun birden ateşi. Sapartayı yemek: tazir işitmek.

İt sabordo gemi bordasında top atışına mahsus dikdörtgen delik İt bordo gemi bordası

 borda

Not: Karş. Fr sabord (a.a.). "Prob. formé à partir du subst. bord, mais l'élém. sa reste inexpliqué." (atilf).

Benzer sözcükler: zaparta


13.09.2017
sapık

TTü sap- +Uk

sapır

onom sallama ve dökülme sesi

sapla|mak

<< ETü sapla- sap takmak ETü sap +lA-

saplantı

TTü saplan- +(In)tI

sapta|mak

<? TTü sap +dA-