sapan

saban

<< ETü saban karasaban, toprak sürme aygıtı

sapan

[ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
sapan [taş fırlatma aleti] TTü: [ anon., Ebâmüslim-nâme terc., <1500]
yandaki torbadan bir dāne sapan taşı aldı, sapan ayasına kodı [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
saçmasapan: nâ-merbût, perişan söz

ETü sap-/sapı- şiddetle sallamak +(g)An

Benzer sözcükler: saçma sapan

Bu maddeye gönderenler: sapır


23.08.2017