sap

santrafor

İng centre forward «orta ileri», futbolda orta ön oyuncusu

santral

Fr central 1. merkezî (sıfat), 2. herhangi bir şeyin merkezî birimi (isim) Lat centralis merkezî Lat centrum merkez +al°

santrifüj

Fr centrifuge İng centrifuge merkezkaç (kuvvet) (İlk kullanım: 1687 Isaac Newton, İng. fizikçi.) § Lat centrum merkez Lat fuga kaçış

santur

Ar sanṭūr سنطور z [#snṭr q.] Fa santūr سنتور zkanuna benzer bir telli çalgı, cymbal ~? EYun psaltḗrion ψαλτήριον za.a. EYun psállō ψάλλω zgergin bir yayı parmakla çekmek, çınlatmak, telli çalgı çalmak +tēr

sanzatu

Fr sans atout kozsuz, iskambilde kozsuz oynanan el § Fr sans yoksunluk edatı, -siz (<< Lat sine a.a. ) Fr atout iskambilde koz (Fr à tout hepsine, hepsini Lat ad totum a.a. )

sap

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
oġlan ışı ış olmas, oġlak müŋzi sap bolmas [[çocuk işi iş olmaz, oğlak boynuzu sap olmaz]] TTü: "(argo)" [ Mehmet Arslan (der.), Argo Kitabı, 1933]
sap: cinsel açlık çeken, bekâr

<< ETü sap bıçak veya kılıç kabzası ≈ ETü sap- delmek, sivri bir şey sokmak

Benzer sözcükler: ipe sapa gelmek, saplağı, saplı

Bu maddeye gönderenler: sapla- (saplantı), zıpkın


04.09.2018
sap|mak

<< TTü sap- yoldan ayrılmak, şaşmak

sapa

<< OTü sapa yoldan uzak OTü *sap- +A

sapan

ETü sap-/sapı- şiddetle sallamak +(g)An

saparta

İt sabordo gemi bordasında top atışına mahsus dikdörtgen delik İt bordo gemi bordası

sapık

TTü sap- +Uk