sapır

sap|mak

<< TTü sap- yoldan ayrılmak, şaşmak

sapa

<< OTü sapa yoldan uzak OTü *sap- +A

sapan

ETü sap-/sapı- şiddetle sallamak +(g)An

saparta

İt sabordo gemi bordasında top atışına mahsus dikdörtgen delik İt bordo gemi bordası

sapık

TTü sap- +Uk

sapır

TTü: sappıradak "attan inme sesi" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
cümlesi sappıradak atlarından inüp TTü: sapır sapır "meyve dökülme sesi" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
elmalar sapır sapır dökülmek

onom sallama ve dökülme sesi

 sapan

Not: Ses yansıtması görünümünde ise de, Türkçe onomatopelerin genel sistematiğine uymayan bir deyimdir. Sap ve sıp basit biçimleri ile sapırda- ve sapırtı türevleri mevcut değildir.


17.03.2015
sapla|mak

<< ETü sapla- sap takmak ETü sap +lA-

saplantı

TTü saplan- +(In)tI

sapta|mak

<? TTü sap +dA-

sar|mak1

<< ETü sarı-/saru- dolamak, bürümek

sar|mak2

<< ETü sar- sert davranmak, sataşmak