sapık

sap

<< ETü sap bıçak veya kılıç kabzası ≈ ETü sap- delmek, sivri bir şey sokmak

sap|mak

<< TTü sap- yoldan ayrılmak, şaşmak

sapa

<< OTü sapa yoldan uzak OTü *sap- +A

sapan

ETü sap-/sapı- şiddetle sallamak +(g)An

saparta

İt sabordo gemi bordasında top atışına mahsus dikdörtgen delik İt bordo gemi bordası

sapık

TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
sapa & sapuk: Deflectens à recta via [doğru yoldan sapan] & devius, anfractus [sapa] TTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
sapık, sapıtkan = Meczup

TTü sap- +Uk

 sap-

Benzer sözcükler: sapıklık


14.11.2014
sapır

onom sallama ve dökülme sesi

sapla|mak

<< ETü sapla- sap takmak ETü sap +lA-

saplantı

TTü saplan- +(In)tI

sapta|mak

<? TTü sap +dA-

sar|mak1

<< ETü sarı-/saru- dolamak, bürümek