sansasyon

saniter

Fransızca sanitaire veya İngilizce sanitary "sağlıkla ilgili, sıhhi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sanitas "sağlık" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince sanus "sağlıklı" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir.

saniye

Arapça s̠ny kökünden gelen ṯāniya(t) ثانية z "ikinci şey, ikincil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯānī ثانى z "ikinci" sözcüğünün fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

sanki

Farsça sānki سانكه z "gibi, benzer (edat)" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sān "gibi" ve Farsça ki sözcüklerinin bileşiğidir.

sanrı

Eski Türkçe sandri- veya sanri- "galeyan, hezeyan" fiilinden türetilmiştir.

sansar

Eski Türkçe saġsar veya savsar "küçük bir memeli hayvan, sansar" sözcüğünden evrilmiştir.

sansasyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
sansasyon yapmak: Ehemmiyetli bir tesir hasıl etmek. (...) sansasyonel: Heyecanı mucip. [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, , 1930 yılından önce]
deli bir şairle mülakât yapmak sansasyonel bir şey olacaktı.

Köken

Fransızca sensation "1. duyum, algı, duyarlık, 2. duygusal galeyan, heyecan verici haber" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince sensatio "duyum" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sentire "duymak, hissetmek, algılamak" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler

sansasyonel

Bu maddeye gönderenler

konsensus, santimantal, sensor


08.10.2017
sansür

Fransızca censure "1. ayıplama, ahlak denetimi, ahlak polisi, 2. basında içerik kontrolü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince censura "ahlak denetimi, ayıplama, kınama" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince censere "yargılamak, kınamak" fiilinden +()tura ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kens- "beyan etmek, yargılamak" biçiminden evrilmiştir.

santi+

Fransızca ve İngilizce centi+ "[bileşik adlarda] yüzde bir" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince centum "yüz" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dekm-tom biçiminden evrilmiştir.

santigrat

Fransızca centigrade "«yüzlük-derece», yüzlük sisteme dayalı sıcaklık birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca grade "basamak, derece" sözcüğünden türetilmiştir.

santim

Fransızca centime "1. yüzde bir, 2. frankın yüzde biri olan para birimi, 3. metrenin yüzde biri, santimetre" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince centesimus "yüzde bir" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince centum "yüz" sözcüğünden türetilmiştir.

santimantal

Fransızca sentimental "duygusal, duygulu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen sentimental sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1767 Laurence Sterne, İng. romancı.) Bu sözcük İngilizce sentiment "duygu" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. İngilizce sözcük Geç Latince sentimentum sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince sentire, sens- "duymak, hissetmek, algılamak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir.