sansasyon

saniter

Fr sanitaire İng sanitary sağlıkla ilgili, sıhhi Lat sanitas sağlık +ari° Lat sanus sağlıklı +itas

saniye

Ar ṯāniya(t) ثانية z [#s̠ny fāˁila(t) fa. fem.] ikinci şey, ikincil Ar ṯānī ثانى zikinci

sanki

Fa sānki سانكه zgibi, benzer (edat) § Fa sān gibi Fa ki

sanrı

ETü sandri-/sanri- galeyan, hezeyan

sansar

<< ETü saġsar/savsar küçük bir memeli hayvan, sansar

sansasyon

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
sansasyon yapmak: Ehemmiyetli bir tesir hasıl etmek. (...) sansasyonel: Heyecanı mucip. [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, <1930]
deli bir şairle mülakât yapmak sansasyonel bir şey olacaktı.

Fr sensation 1. duyum, algı, duyarlık, 2. duygusal galeyan, heyecan verici haber OLat sensatio duyum Lat sentire duymak, hissetmek, algılamak +(t)ion

Benzer sözcükler: sansasyonel

Bu maddeye gönderenler: konsensus, santimantal, sensor


08.10.2017
sansür
Connection not found. Error Code (SQLSTATE[HY000] [1040] Too many connections)