saniye

sangria

İsp sangría [pp. fem.] 1. kanlı, 2. meyve suyu ve baharatlı şarap İsp sangrar kan akıtmak, kanatmak İsp sangre kan << Lat sanguis a.a.

sanı

TTü san- +I(g)

sanık

TTü san- +Uk

sani

Ar ṯāni ثانٍ z [#s̠ny fāˁil fa.] ikiye katlayan, ikinci ≈ Ar iṯnān إثنان ziki Ar ṯanā ثَنَا zçift koştu, katladı

saniter

Fr sanitaire İng sanitary sağlıkla ilgili, sıhhi Lat sanitas sağlık +ari° Lat sanus sağlıklı +itas

saniye

"ikinci" [ Neşrî, Kitab-ı Cihannümâ, 1492]
Tabaka-i ūlā, ensāb-ı evlād-ı Oğuz Han beyanındadur. Tabaka-i sāniye, selātîn-i Selçukiye-i Rūmīyeyi zikr ider. "... dakikanın altmışta biri" [ Bianchi, Dictionnaire Turc-Français, 1846]
Seconde, soixantième partie d'une minute: sāniye ثانية (...) sāniyelü asma sāˁati

Ar ṯāniya(t) ثانية z [#s̠ny fāˁila(t) fa. fem.] ikinci şey, ikincil Ar ṯānī ثانى zikinci

 sani

Not: Karş. Fr second "ikinci", fem. seconde "saniye". Türkçede "süre birimi" anlamı 18. yy'da belirmiş olmalıdır. • Süre birimi olarak saniye kavramı Batı dillerinde 16. yy'ın son çeyreğinde mekanik saatlerin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır.


27.08.2019
sanki

Fa sānki سانكه zgibi, benzer (edat) § Fa sān gibi Fa ki

sanrı

ETü sandri-/sanri- galeyan, hezeyan

sansar

<< ETü saġsar/savsar küçük bir memeli hayvan, sansar

sansasyon

Fr sensation 1. duyum, algı, duyarlık, 2. duygusal galeyan, heyecan verici haber OLat sensatio duyum Lat sentire duymak, hissetmek, algılamak +(t)ion

sansür

Fr censure 1. ayıplama, ahlak denetimi, ahlak polisi, 2. basında içerik kontrolü Lat censura ahlak denetimi, ayıplama, kınama Lat censere yargılamak, kınamak +(t)ura << HAvr *ḱens- beyan etmek, yargılamak