saniter

sanem

Arapça ṣnm kökünden gelen ṣanam صنم z "put, ibadet edilen tasvir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṣelem, ṣəlem צֶלֶם z "her türlü tasvir, imge, ikona, put" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ṣəlam צְלַם z "karartma, karalama, boyama, resmetme" fiilinden türetilmiştir. (NOT: Aramice/Süryanice fiil İbranice ve Aramice/Süryanice ṣalmoth צַלְמוֹת z "karanlık, zulmet" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

sangria

İspanyolca sangría "1. kanlı, 2. meyve suyu ve baharatlı şarap" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük İspanyolca sangrar "kan akıtmak, kanatmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. Bu sözcük İspanyolca sangre "kan" sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolca sözcük Latince aynı anlama gelen sanguis sözcüğünden evrilmiştir.

sanı

Türkiye Türkçesi san- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

sanık

Türkiye Türkçesi san- fiilinden Yeni Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

sani

Arapça s̠ny kökünden gelen ṯāni ثانٍ z "ikiye katlayan, ikinci" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iṯnān إثنان z "iki" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça ṯanā ثَنَا z "çift koştu, katladı" fiilinden türetilmiştir.

saniter
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1993]
Kaleviz Saniter Seramik Sanayii Anonim Şirketi, her türlü seramik, sihhi tesisat malzemeleri

Köken

Fransızca sanitaire veya İngilizce sanitary "sağlıkla ilgili, sıhhi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sanitas "sağlık" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince sanus "sağlıklı" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sanatoryum maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

kordon saniter, sanitize


23.02.2018
saniye

Arapça s̠ny kökünden gelen ṯāniya(t) ثانية z "ikinci şey, ikincil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯānī ثانى z "ikinci" sözcüğünün fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

sanki

Farsça sānki سانكه z "gibi, benzer (edat)" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sān "gibi" ve Farsça ki sözcüklerinin bileşiğidir.

sanrı

Eski Türkçe sandri- veya sanri- "galeyan, hezeyan" fiilinden türetilmiştir.

sansar

Eski Türkçe saġsar veya savsar "küçük bir memeli hayvan, sansar" sözcüğünden evrilmiştir.

sansasyon

Fransızca sensation "1. duyum, algı, duyarlık, 2. duygusal galeyan, heyecan verici haber" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince sensatio "duyum" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sentire "duymak, hissetmek, algılamak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.