sanem

sandalye

Yun sandália σανδάλια z [çoğ.] Yun sandálion σανδάλιον zahşap ayakkabı tabanı, ahşap seki, altı düz kayık

sandık

Ar ṣundūḳ/ṣandūḳ صندوق z [#ṣndḳ q.] a.a. Aram ṣəndūḳā צנדוקא za.a. EYun synthḗkē συνθήκη z1. derleme, bir araya koyma, 2. sandık, dolap, depo EYun syn+ títhemi, the- τίθεμι, θε- zkoymak

sandre

Fr cendré [pp.] küllü, kül rengi Fr cendre kül << Lat cinis, ciner- a.a.

sanduka

Ar ṣandūḳa(t) صندوقة zsandık Aram ṣndūḳā צנדוקא za.a.

sandviç

İng sandwich ekmek arası öz John Montagu, 4th Earl of Sandwich kumar masasından kalkmadan karnını doyurmasıyla ün kazanan bir İngiliz asılzadesi (1718-1792)

sanem

KTü: [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
takı ˁÖmer ol ikisi ṣanemge kulluk kılur irdi [Ömer ile ikisi puta tapar idi]

Ar ṣanam صنم z [#ṣnm] put, ibadet edilen tasvir Aram ṣelem, ṣəlem צֶלֶם zher türlü tasvir, imge, ikona, put Aram ṣəlam צְלַם zkarartma, karalama, boyama, resmetme (≈ İbr/Aram ṣalmoth צַלְמוֹת zkaranlık, zulmet )

 zulmet

Not: Arapça terim, Hıristiyan-Süryani geleneğinde "ikon", Yahudi-Arami geleneğinde "put" anlamında kullanılan sözcükten alıntıdır (Jeffery sf. 199). • İbranice ve Aramice sözcüğün asli anlamı "karalama, kara renkle boyama" olup, Arapça ẓulm ve ẓulmet "karanlık, karatma" eşdeğeridir (Jastrow sf. 1284-1285). Arapçada korunmuş olan /ṣ/ ve /ẓ/ ayrımı, Kuzeybatı Sami dillerinde mevcut değildir.

Benzer sözcükler: senem


10.12.2015
sangria

İsp sangría [pp. fem.] 1. kanlı, 2. meyve suyu ve baharatlı şarap İsp sangrar kan akıtmak, kanatmak İsp sangre kan << Lat sanguis a.a.

sanı

TTü san- +I(g)

sanık

TTü san- +Uk

sani

Ar ṯāni ثانٍ z [#s̠ny fāˁil fa.] ikiye katlayan, ikinci ≈ Ar iṯnān إثنان ziki Ar ṯanā ثَنَا zçift koştu, katladı

saniter

Fr sanitaire İng sanitary sağlıkla ilgili, sıhhi Lat sanitas sağlık +ari° Lat sanus sağlıklı +itas