sandal

sandal1

(NOT: Arapça ṣndl kökünden gelen ṣandal صندل z "1. açık ayakkabı, 2. tabanı düz kayık" sözcüğünden alıntıdır. ) Arapça sözcük Orta Yunanca sandálion σανδάλιον z "1. tahta veya kösele ayakkabı tabanı, nalın, açık ayakkabı, 2. tabanı düz kayık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sándalon σάνδαλον z sözcüğünün küçültme halidir. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen sandal סנדל z sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen sandal sözcüğü ile eş kökenlidir.

sandal2

Arapça ṣndl kökünden gelen ṣandāl صندال z "Hindistan'da yetişen bir ağacın güzel kokulu tahtası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen çandana चन्दन z sözcüğünden alıntıdır.