sanatoryum

samurai

Fransızca ve İngilizce samurai "eski dönemde Japon askeri" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1887 Pierre Loti, Fr. yazar.) Fransızca sözcük Japonca saburai "daimyo'nun hizmetinde bulunan savaşçı, şövalye" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Japonca saburaʰu "hizmet etmek, maiyetinde bulunmak" fiilinden türetilmiştir.

san

Eski Türkçe san "sayı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sa- "saymak" fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

san|mak

Eski Türkçe san- veya saġın- "sayılmak, sayı saymak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sa- "düşünmek, saymak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

sanal

Türkiye Türkçesi san- fiilinden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.

sanat

Arapça ṣnˁ kökünden gelen ṣanˁa(t) صنعة z veya Arapça ṣanāˁa(t) صناعة z "ustalık, hüner, imalat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ṣanaˁa صنع z "at yetiştirdi, ustalık ve beceri gerektiren bir iş yaptı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

sanatoryum
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"verem hastanesi" [ Ali Seydi, Lisan-ı Osmanide Müstamel Lugat-i Ecnebiye, 1911]
sanatoryum: Müteverrimlerin tedavisine mahsus olmak üzere mürtefi mahallerde tesis olunan hastahane.

Köken

Yeni Latince sanatorium "şifa evi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince sanare "iyileştirmek, deva olmak, şifa vermek" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince sanus "sağlıklı" sözcüğünün fiilidir.

Bu maddeye gönderenler

saniter


08.08.2020
sanayi

Arapça ṣnˁ kökünden gelen ṣanāˀiˁ صَنَايِع z "sanatlar, meslekler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣanˁa(t) صنعة z sözcüğünün faˁāˀil vezninde çoğuludur.

sancak

Orta Türkçe sançak "mızrak, mızrağa takılan flama" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe sanç- "saplamak, (sivri bir şey) sokmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

sancı

Eski Türkçe sançıġ "1. mızrak, kargı, 2. (mec.) keskin ağrı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sanç- "saplamak, sokmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

sandal1

(NOT: Arapça ṣndl kökünden gelen ṣandal صندل z "1. açık ayakkabı, 2. tabanı düz kayık" sözcüğünden alıntıdır. ) Arapça sözcük Orta Yunanca sandálion σανδάλιον z "1. tahta veya kösele ayakkabı tabanı, nalın, açık ayakkabı, 2. tabanı düz kayık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sándalon σάνδαλον z sözcüğünün küçültme halidir. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen sandal סנדל z sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen sandal sözcüğü ile eş kökenlidir.

sandal2

Arapça ṣndl kökünden gelen ṣandāl صندال z "Hindistan'da yetişen bir ağacın güzel kokulu tahtası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen çandana चन्दन z sözcüğünden alıntıdır.