sanal

samsa

Farsça samōsa veya sambūse سموسه/سمبوسه z "1. üç köşeli, 2. üçgen böreği" sözcüğünden alıntıdır.

samur

Arapça ve Farsça sammūr سمّور z "sansargillerden kürkü makbul bir hayvan, martes zibellina" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen samor sözcüğünden alıntıdır.

samurai

Fransızca ve İngilizce samurai "eski dönemde Japon askeri" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1887 Pierre Loti, Fr. yazar.) Fransızca sözcük Japonca saburai "daimyo'nun hizmetinde bulunan savaşçı, şövalye" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Japonca saburaʰu "hizmet etmek, maiyetinde bulunmak" fiilinden türetilmiştir.

san

Eski Türkçe san "sayı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sa- "saymak" fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

san|mak

Eski Türkçe san- veya saġın- "sayılmak, sayı saymak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sa- "düşünmek, saymak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

sanal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: sanal sayı [ Türkçe Terimler Kılavuzu, 1941]
sanal sayı - Mevhum adet sanal alışveriş [ Milliyet - gazete, 1996]
Sanal alışveriş merkezleri, bilgi bankaları derken sıra sanal dergilere geldi. sanal dünya [ Milliyet - gazete, 1996]
sanal dünyayı yansıtan televizyonların bu kazançta payı sanal ofis [ Milliyet - gazete, 1996]
Sanal ofislerin sayısı her geçen gün artıyor

Köken

Türkiye Türkçesi san- fiilinden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için san- maddesine bakınız.


13.05.2020
sanat

Arapça ṣnˁ kökünden gelen ṣanˁa(t) صنعة z veya Arapça ṣanāˁa(t) صناعة z "ustalık, hüner, imalat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ṣanaˁa صنع z "at yetiştirdi, ustalık ve beceri gerektiren bir iş yaptı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

sanatoryum

Yeni Latince sanatorium "şifa evi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince sanare "iyileştirmek, deva olmak, şifa vermek" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince sanus "sağlıklı" sözcüğünün fiilidir.

sanayi

Arapça ṣnˁ kökünden gelen ṣanāˀiˁ صَنَايِع z "sanatlar, meslekler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣanˁa(t) صنعة z sözcüğünün faˁāˀil vezninde çoğuludur.

sancak

Orta Türkçe sançak "mızrak, mızrağa takılan flama" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe sanç- "saplamak, (sivri bir şey) sokmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

sancı

Eski Türkçe sançıġ "1. mızrak, kargı, 2. (mec.) keskin ağrı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sanç- "saplamak, sokmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.