san

samizdat

Rusça samizdát самизда́т z "«kendi-yayım», Sovyet döneminde yasadışı olarak dağıtılan muhalif yayınlara verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça samo- "kendi" ve Rusça izdátel′stvo изда́телство z "yayınevi, yayım" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Rusça sözcük Rusça iz- "dışarı yöneliş edatı, ex-" ve Rusça sözcük Rusça daty дать z "vermek" fiilinden alıntıdır. )

sampan

Fransızca ve İngilizce sampan "Çin'e özgü yelkenli kayık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Çince sam pán 舢舨 z "üç-tahta, Çin'e özgü yelkenli kayık" sözcüğünden alıntıdır.

samsa

Farsça samōsa veya sambūse سموسه/سمبوسه z "1. üç köşeli, 2. üçgen böreği" sözcüğünden alıntıdır.

samur

Arapça ve Farsça sammūr سمّور z "sansargillerden kürkü makbul bir hayvan, martes zibellina" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen samor sözcüğünden alıntıdır.

samurai

Fransızca ve İngilizce samurai "eski dönemde Japon askeri" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1887 Pierre Loti, Fr. yazar.) Fransızca sözcük Japonca saburai "daimyo'nun hizmetinde bulunan savaşçı, şövalye" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Japonca saburaʰu "hizmet etmek, maiyetinde bulunmak" fiilinden türetilmiştir.

san
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, 1000 yılından önce]
sansız tümen özlüg ölürür [sayısız onbinlerce canlı öldürür] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
san: al-ˁadad Türkiye Türkçesi: "... itibar" [ Darir, Fütuhu'ş-Şam terc., 1392]
soŋra bir adlu sanlu aznavur kāfir viribidi [gönderdi]

Köken

Eski Türkçe san "sayı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sa- "saymak" fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için say- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

ad san


09.06.2015
san|mak

Eski Türkçe san- veya saġın- "sayılmak, sayı saymak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sa- "düşünmek, saymak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

sanal

Türkiye Türkçesi san- fiilinden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.

sanat

Arapça ṣnˁ kökünden gelen ṣanˁa(t) صنعة z veya Arapça ṣanāˁa(t) صناعة z "ustalık, hüner, imalat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ṣanaˁa صنع z "at yetiştirdi, ustalık ve beceri gerektiren bir iş yaptı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

sanatoryum

Yeni Latince sanatorium "şifa evi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince sanare "iyileştirmek, deva olmak, şifa vermek" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince sanus "sağlıklı" sözcüğünün fiilidir.

sanayi

Arapça ṣnˁ kökünden gelen ṣanāˀiˁ صَنَايِع z "sanatlar, meslekler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣanˁa(t) صنعة z sözcüğünün faˁāˀil vezninde çoğuludur.