saman1

salvia

İng/Lat salvia adaçayı Lat salūs sağlık << HAvr *solh₂-uHts (*sol-ūts) sağlık, selamet << HAvr *solh₂- (sol-) bütün, tam, kusursuz

salvo

İt salva 1. selam sözü, 2. selamlama veya korkutma amaçlı seri top atışı İt salvo sağ, salim, esen, emin << Lat salvus a.a. << HAvr *solh₂-wós (*sol-wós) a.a. HAvr *solh₂- (sol-) iyi olmak

salya

<< TTü salyar tükürük OYun sálion/salivári σάλιον/σαλιβάρι za.a. (Kaynak: DuCG sf. 2:1328)Lat saliua a.a. (Kaynak: EM sf. 590)

salyangoz

Yun sáliangas σάλιαγγας z«salyalı», sümüklü böcek Yun sálion σάλιον ztükürük

sam yeli

Ar sāmm سامّ z [#smm fāˁil fa.] zehirleyen Ar samma سمّ zilaçla tedavi etti, zehirledi (≈ Aram sam סַם zilaç, zehir ≈ Akad şammu ot, şifalı ot, ilaç )

saman1

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
arpa saman yağutğıl bulsun atı yaruklık [arpa saman hazırla, atı aydınlık bulsun] TTü: samanlık [ Meninski, Thesaurus, 1680]
samanlık: Palearium. TTü: saman kağıdı [ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı, 1930]
saman kâğıdı (...) samanyolu

<< ETü saman kesilerek kurutulmuş tahıl gövdesi

Benzer sözcükler: saman alevi, saman kâğıdı, saman nezlesi, samanlık, sap ve saman

Bu maddeye gönderenler: samanyolu


29.10.2020
saman2

Fa sāmān سامان zservet, zenginlik

samanyolu
samaryum

YLat samarium bir element (İlk kullanım: 1879 Paul Émile Lecoq de Boisbaudran, Fr. kimyacı.) öz Vassili E. Samarski Rus mühendis subay (1803-1870) +ium

samba

Port (Brez) samba Brezilya'de zenci kökenli bir dans Kikongo semba göbek?

samimi

Ar *ṣamīmī صميمى z [nsb.] içten Ar ṣamīm صميم z [#ṣmm faˁīl sf.] bir şeyin en iç kısmı, öz, ilik