saltık

salt

Türkiye Türkçesi sal- "salmak, bırakmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Ut ekiyle türetilmiştir.

saltık
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
saltık = Mutlak = Absolu

Köken

Türkiye Türkçesi salıt- "salmak, azat etmek" fiilinden Yeni Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sal- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Dede Korkut hikâyelerinde ve erken Anadolu Türkçesinde kişi adı olarak görülen Saltuk "azat edilmiş, hür" anlamındadır. Yeni Türkçe sözcük Arapça kökenli mutlak sözcüğünün çevirisi olarak türetilmiştir.


14.10.2014