salmastra

salisilik

Fransızca salicylique "kimyada bir bileşik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince salix, salic- "söğüt ağacı" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sal(i)k- "söğüt" biçiminden evrilmiştir.

salkım

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *salk- "sarkmak, asılı olmak" biçiminden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe biçim Eski Türkçe sal- "sarkıtmak, sallamak" fiilinden Eski Türkçe +Ik- ekiyle türetilmiştir.

salla|mak

Eski Türkçe sal- "bırakmak, sarkıtmak, sallamak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

sallamasyon

Türkiye Türkçesi sallama "palavra atma (argo)" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

sallapati
salmastra
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"su sızdırmaması için boru eklemlerine sarılan kendir ipliği, conta" [ Redhouse, Turkish and English Lexicon, 1890]

Köken

İngilizce seal-master "«tıkaç ustası»" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. İngilizce sözcük İngilizce seal "mühür, tıkaç, tıpa" (NOT: Bu sözcük Latince sigilla "mühür" sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce master "usta" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için sicil, master maddelerine bakınız.

Ek açıklama

İngilizce deyim sözlüklerde mevcut değildir. Belki ticari bir deyim veya marka olabilir.


12.03.2018
salmonella

Yeni Latince salmonella "bozuk gıdalarda oluşan bir enfeksiyon" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük D. E. Salmon "Amerikalı tabip (1850-1914)" özel adından türetilmiştir.

salname

Farsça sālnāme سالنامه z "yıl-kitabı, yıllık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sāl سال z "yıl" (NOT: Bu sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen sard- sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Farsça nāme نامه z "yazı" sözcüklerinin bileşiğidir.

salon

Fransızca salon "büyük oda, özellikle resmi kabul odası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca salone "büyük oda" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince ve İtalyanca aynı anlama gelen sala sözcüğünün büyütme halidir. Geç Latince sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *sala "koğuş, kapalı toplanma mekânı" biçiminden alıntıdır. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sel- biçiminden evrilmiştir.

salopet

Fransızca salopette "işçi tulumu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca salope "pis, şapşal" sözcüğünün küçültme halidir.

saloz

Yunanca ve Orta Yunanca salós σαλός z "budala, berduş, dilenci derviş" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 1582) Yunanca sözcük Yunanca ve Orta Yunanca saχlós σαχλός z "bir aşağılama deyimi, budala, berduş, dilenci derviş" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Graecitatis sf. 1338)