salla|mak

salim

Arapça slm kökünden gelen sālim سالم z "sağlam, emin, güvenli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salima سلم z "emin idi, güvendi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

salip

Arapça ṣlb kökünden gelen ṣalīb صليب z "haç, çarmıh" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṣlb kökünden gelen ṣəlībā צְלִיבָא z "direk, haç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ṣəlab צלב z "«dikmek», çarmıha germek, kazığa oturtmak" fiilinden türetilmiştir.

salise

Arapça s̠ls̠ kökünden gelen ṯāliṯa(t) ثالثة z "üçüncü, üçüncül" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯalāṯa(t) ثلاثة z "üç" sözcüğünün fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

salisilik

Fransızca salicylique "kimyada bir bileşik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince salix, salic- "söğüt ağacı" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sal(i)k- "söğüt" biçiminden evrilmiştir.

salkım

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *salk- "sarkmak, asılı olmak" biçiminden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe biçim Eski Türkçe sal- "sarkıtmak, sallamak" fiilinden Eski Türkçe +ik° ekiyle türetilmiştir.

salla|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Kıpçakça: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, 1400 yılından önce]
tadallā [Ar.]: salandı [sarktı, sallandı] Türkiye Türkçesi: [ Lugat-i Halimi, 1477]
girāyīden [Fa.]: ... bir nesneyi sallamak. Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sallamamak: İtina etmemek, iplememek (...) sallandırmak [asarak idam etmek]

Köken

Eski Türkçe sal- "bırakmak, sarkıtmak, sallamak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sal- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Yapı olarak sal "sal, kayık" adının türevi görünse de anlam itibariyle sal- fiiline bağlıdır.

Benzer sözcükler

kuyruksallayan, sallabaş, sallama, sallanmak, sallandırmak, sallantı, sallantıda

Bu maddeye gönderenler

sallamasyon, sallapati


18.09.2017
sallamasyon

Türkiye Türkçesi sallama "palavra atma (argo)" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

sallapati
salmastra

İngilizce seal-master "«tıkaç ustası»" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. İngilizce sözcük İngilizce seal "mühür, tıkaç, tıpa" (NOT: Bu sözcük Latince sigilla "mühür" sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce master "usta" sözcüklerinin bileşiğidir.

salmonella

Yeni Latince salmonella "bozuk gıdalarda oluşan bir enfeksiyon" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük D. E. Salmon "Amerikalı tabip (1850-1914)" özel adından türetilmiştir.

salname

Farsça sālnāme سالنامه z "yıl-kitabı, yıllık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sāl سال z "yıl" (NOT: Bu sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen sard- sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Farsça nāme نامه z "yazı" sözcüklerinin bileşiğidir.