salik

salı

Arapça s̠ls̠ kökünden gelen yawm aṯ-ṯalīṯ ثليث z "üçüncü gün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯalāṯa(t) ثلاثة z "üç" sözcüğünden türetilmiştir.

salık

Türkiye Türkçesi sal- "göndermek, sarkıtmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

salıncak

Orta Türkçe salġıncak veya salıncak sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Orta Türkçe salın- veya salın- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AcAk ekiyle türetilmiştir.

salih

Arapça ṣlḥ kökünden gelen ṣāliḥ صالح z "iyi, uygun, erdemli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣalaḥa صَلَحَ z "uyum gösterdi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

salihatı nisvan

Arapça ṣāliḥātu'n-niswān صالحة النسوان z "erdemli kadınlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣlh kökünden gelen ṣāliḥa(t) صالحة z "iyi, erdemli" ve Arapça niswān نسوان z "kadınlar" sözcüklerinin bileşiğidir.

salik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
nite-kim ṭarīḳat sālikleri dimişlerdir

Köken

Arapça slk kökünden gelen sālik سالك z "yolcu, yola giden, (mec.) tarikat mensubu, mürit" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salaka سَلَكَ z "yola gitti, yolcu oldu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için silk maddesine bakınız.


01.12.2017
salim

Arapça slm kökünden gelen sālim سالم z "sağlam, emin, güvenli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salima سلم z "emin idi, güvendi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

salip

Arapça ṣlb kökünden gelen ṣalīb صليب z "haç, çarmıh" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṣlb kökünden gelen ṣəlībā צְלִיבָא z "direk, haç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ṣəlab צלב z "«dikmek», çarmıha germek, kazığa oturtmak" fiilinden türetilmiştir.

salise

Arapça s̠ls̠ kökünden gelen ṯāliṯa(t) ثالثة z "üçüncü, üçüncül" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯalāṯa(t) ثلاثة z "üç" sözcüğünün fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

salisilik

Fransızca salicylique "kimyada bir bileşik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince salix, salic- "söğüt ağacı" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sal(i)k- "söğüt" biçiminden evrilmiştir.

salkım

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *salk- "sarkmak, asılı olmak" biçiminden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe biçim Eski Türkçe sal- "sarkıtmak, sallamak" fiilinden Eski Türkçe +ik° ekiyle türetilmiştir.