salak

sal|mak

<< ETü sal- 1. sallamak, sarkıtmak, 2. bırakmak, azat etmek, göndermek

sala

Ar ṣalā(t) صلاة z [#ṣlw faˁla(t) mr.] secde, secde ederek yapılan ibadet, namaz Aram ṣəlūthā/ṣəlawthā צְלוֹתָא za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 1282.)Aram ṣəlā צְלָא z [#ṣly] eğilme, bükülme, dönme

salabet

Ar ṣalāba(t) صلابة z [#ṣlb faˁāla(t) msd.] dik olma, direnç, metanet Ar ṣaluba صَلُبَ zdik idi

salah

Ar ṣalāḥ صلاح z [#ṣlḥ faˁāl msd.] uyum, uzlaşma, barış ≈ Ar ṣalaḥa صلح zuyumlu idi, uydu

salahiyet

Ar ṣalāḥ صلاح z [#ṣlḥ] uygunluk, uzluk, yararlık +īya(t)2

salak

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
salak: priapus [penis teşhir eden] "penis" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
belinden peştemālın çıkarup omzuna koyup monlā-yı merkūmda bir mehīb ü salak ve yarak zeker nümāyān oldu [bir heybetli salak ve yarak penis belirdi] kim gūyā hādise-i Ûc bin ˁUnukdur "ucu topuzlu zincir" [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
sārīχ [Fa.]: Türkīde salak taˁbīr olunan silāhdır, bir ağacın ucuna birkaç kısacık zencīr üstüvār ve her zencīrin başına birer pulād top nasbederler ve cenklerde kullanırlar. "budala" [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Efsuncu Baba, 1924]
Bu salak [ahmak, budala] ihtiyar kıyak bir oyun edecek ama bakalım ne vakit?

TTü sal- +(g)Ak

 sal-

Not: 17. yy'da "priapus" anlamındayken daha sonra anlam genişlemesine uğramıştır. Belki Yunanca kökenli saloz "deli" sözcüğünün etkisi de düşünülebilir.


09.06.2015
salam

İt salame tuzlanmış et << Eİt salsame tuzlama, salamura Lat salsare [den.] tuzlamak +men Lat salare, sals- a.a. Lat sal tuz

salamanje

Fr salle à manger yemek salonu § Fr salle salon Fr manger yemek

salamura

Ven salamóra İt salamoria tuzlu suya yatırma [esk.] § Lat sal tuz Lat muria/muries salamura, turşu

salapurya

İt slabri Doğu Akdeniz'e özgü tek yelkenli balıkçı kayığı (Kaynak: LF sf. §604.)(≈ Fr slabre Kuzey Denizinde ringa balığı avında kullanılan bir tür tek yelkenli tekne ≈ Hol sloep a.a. ≈ EYAlm slaipfa çekici, trol )

salaş

Mac szállás ev Mac száll konmak, ikamet etmek