salık

salep

Arapça χuṣyatu'ṯ-ṯaˁlab خصية الثعلب z "tilki taşağı, orkide" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ṯˁlb kökünden gelen ṯaˁlab ثعلب z "tilki" sözcüğünden türetilmiştir.

salgı

Türkiye Türkçesi sal- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

salgın

Türkiye Türkçesi sal- "göndermek, sallamak, saldırmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

salhane

Arapça slχ kökünden gelen salχ سلخ z "hayvan derisini yüzme" ve Farsça χāne خانه z "ev" sözcüklerinin bileşiğidir.

salı

Arapça s̠ls̠ kökünden gelen yawm aṯ-ṯalīṯ ثليث z "üçüncü gün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯalāṯa(t) ثلاثة z "üç" sözcüğünden türetilmiştir.

salık
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "haber" [ anon., Hamzanâme, y. 1400]
nerede olduğun ve ne ṣūretde idügin salık virsüŋ Türkiye Türkçesi: "... sütun" [ Ahterî-i Kebir, 1545]
ar-ramāṯ [Ar.]: ˁamūd ki demürden ve ağacdan iderler, Türkīce salık dirler.

Köken

Türkiye Türkçesi sal- "göndermek, sarkıtmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sal- maddesine bakınız.


09.06.2015
salıncak

Orta Türkçe salġıncak veya salıncak sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Orta Türkçe salın- veya salın- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AcAk ekiyle türetilmiştir.

salih

Arapça ṣlḥ kökünden gelen ṣāliḥ صالح z "iyi, uygun, erdemli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣalaḥa صَلَحَ z "uyum gösterdi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

salihatı nisvan

Arapça ṣāliḥātu'n-niswān صالحة النسوان z "erdemli kadınlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣlh kökünden gelen ṣāliḥa(t) صالحة z "iyi, erdemli" ve Arapça niswān نسوان z "kadınlar" sözcüklerinin bileşiğidir.

salik

Arapça slk kökünden gelen sālik سالك z "yolcu, yola giden, (mec.) tarikat mensubu, mürit" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salaka سَلَكَ z "yola gitti, yolcu oldu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

salim

Arapça slm kökünden gelen sālim سالم z "sağlam, emin, güvenli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salima سلم z "emin idi, güvendi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.