saklambaç

saki

Arapça sḳy kökünden gelen sāḳī ساقي z "mecliste su veya içki sunan kişi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça saḳā "su verdi, suladı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır. ) Bu sözcük Aramice/Süryanice şāḳyā שָׁקְיא z "vekilharç, şarap görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen şāḳū sözcüğü ile eş kökenlidir.

sakil

Arapça s̠ḳl kökünden gelen ṯaḳīl ثقيل z "ağır" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯaḳula ثَقُلَ z "ağır idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

sakim

Arapça sḳm kökünden gelen saḳīm سقيم z "hastalıklı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳima veya saḳuma سَقُِمَ z "bozuldu, hastalandı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

sakin

Arapça skn kökünden gelen sākin ساكن z "1. oturan, göçebe olmayan, 2. hareketsiz, dingin, 3. Arap yazısında harekesiz, ünlüsü olmayan harf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sakana سَكَنَ z "dindi, dinlendi, bir yerde ikamet etti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

sakla|mak

Eski Türkçe sakla- "dikkat etmek, dikkatli olmak, muhafaza etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sak "bilinçli, uyanık, aklı başında" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe sa- "düşünmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

saklambaç
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
saklanmak: (...) çocuklar saklanbaç oynamak

Köken

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *saklanmaç biçiminden evrilmiştir. Türkçe biçim Türkiye Türkçesi saklan- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(A)mAç ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sakla- maddesine bakınız.


05.10.2017
sako

Fransızca sacco "gevşek ve şekilsiz palto" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca sacco "çuval bezi, çul, çuval" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen saccus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sákkos σάκκος z sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen şaḳḳ שַׁקּ z sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen saqqu sözcüğü ile eş kökenlidir.

saksafon

Fransızca ve İngilizce saxophone "bir müzik aleti" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1841 Adolphe Sax, Bel. müzisyen (1814-1894).) Fransızca sözcük Sax ve Eski Yunanca phonḗ φονή z "ses" sözcüklerinin bileşiğidir.

saksağan

Eski Türkçe saġızġan veya sakızġan "malum kuş, saksağan" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sakız- "(kuş) şakımak?" biçiminden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

saksı

Eski Türkçe sasık "kil çömlek" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe saz "çamur, bataklık" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

sal

Eski Türkçe sal "platform, özellikle suda yüzen platform" sözcüğünden evrilmiştir.