sakatat

sakal

Eski Türkçe sakal "sakal" sözcüğünden evrilmiştir.

sakalet

Türkiye Türkçesi sakil "yersiz, uygunsuz" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Arapça ṯaḳīl "ağır" sözcüğünden alıntıdır.

sakar

Orta Türkçe sakar "hayvan alnında beyaz iz" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe sark- veya salk- fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

sakarin

Fransızca ve İngilizce saccharin "şeker yerine kullanılan bir madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1879 Ira Remsen ve Constantin Fahlberg, Amer. kimyacılar.) Fransızca sözcük Geç Latince saccharum "şeker" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sákχaron σάκχαρον z sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: MÖ 325 Nearkhos, Büyük İskender'in Hindistan seferi dönüşünde.) Yunanca sözcük Pali (geç Sanskrit) dilinde aynı anlama gelen śakkharā sözcüğünden alıntıdır.

sakat

Arapça sḳṭ kökünden gelen saḳaṭ سَقَط z "düşük, döküntü, hor, kıymetsiz şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳaṭa سَقَطَ z "düştü" fiilinin faˁal vezninde türevidir.

sakatat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahterî-i Kebir, 1545]
Saḳaṭāt [çoğ.]: her nesnenin yaramazı ve kötüsü ve hayvanatın adeten ekl olunmayan [yenilmeyen] yerleri

Köken

Arapça sḳṭ kökünden gelen saḳaṭāt "dökülenler, döküntüler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳaṭ sözcüğünün çoğuludur.

Daha fazla bilgi için sakat maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş İngilizce offal "sakatat" < off fall "döküntü".


20.08.2015
sake

Fransızca saki veya İngilizce sake "Japon pirinç rakısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Japonca sakez "her türlü alkollü içki" sözcüğünden alıntıdır.

sakın|mak

Eski Türkçe sakın- veya saġın- "düşünmek, endişe etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sak "düşünceli, bilinçli, uyanık" sözcüğünden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe sa- "düşünmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

sakınca

Türkiye Türkçesi sakın- fiilinden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.

sakırga

Eski Türkçe sakırku "kene" sözcüğünden evrilmiştir.

sakıt

Arapça sḳṭ kökünden gelen sāḳiṭ ساقط z "düşen, düşük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳaṭa سقط z "düştü" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.