saka1

sahte

Farsça sāχte ساخته z "yapılmış, yapma, mamul, düzme" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sāχtan, sāz- ساختن, ساز z "yapmak, uydurmak, imal etmek, düzmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Orta Farsça sāχtan, saç- "uymak, uygun olmak" fiilinden evrilmiştir.

sahtiyan

Farsça sāχtiyān ساختيان z "1. işlenmiş şey, 2. özel bir yöntemle işlenmiş keçi derisi, maroken" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Farsça sāχtan, sāz- ساختن, ساز z "yapmak, imal etmek" fiilinden türetilmiştir. ) Bu sözcük Orta Farsça sāχtak "maroken" sözcüğünden evrilmiştir.

sahur

Arapça sḥr kökünden gelen saḥūr سَحُور z "seherde yenen yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḥar سَحَر z "tan ağarması" sözcüğünün faˁūl vezninde ismi mübalağasıdır.

saik

Arapça swḳ kökünden gelen sāˀiḳ سائق z "sevk eden, güden, sürücü; sebep" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāḳa ساق z "güttü" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

sair

Arapça sAr kökünden gelen sāˀir سائر z "kalan, artan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saˀara سأر z "kaldı, arttı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

saka1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
müsülmanlığı bir karı avratdan öğrendim ve comardlığı bir saḳḳādan öğrendim

Köken

Arapça sḳy kökünden gelen saḳḳāˀ سقّاء z "sucu, su veren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳā "suladı, su verdi" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

Daha fazla bilgi için saki maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

saka2


26.08.2015
saka2

Arapça saḳḳāˀ "sucu" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

sakağı

Eski Türkçe sakak "çenenin alt kısmı, gıdı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

sakak

Eski Türkçe sakak "çenenin altındaki sarkan kısım, gerdan" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sarkak veya *salkak biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe sark- fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

sakal

Eski Türkçe sakal "sakal" sözcüğünden evrilmiştir.

sakalet

Türkiye Türkçesi sakil "yersiz, uygunsuz" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Arapça ṯaḳīl "ağır" sözcüğünden alıntıdır.