sakıt

sakatat

Arapça sḳṭ kökünden gelen saḳaṭāt "dökülenler, döküntüler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳaṭ sözcüğünün çoğuludur.

sake

Fransızca saki veya İngilizce sake "Japon pirinç rakısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Japonca sakez "her türlü alkollü içki" sözcüğünden alıntıdır.

sakın|mak

Eski Türkçe sakın- veya saġın- "düşünmek, uyanık ve ihtiyatlı olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sak "düşünceli, bilinçli, duyarlı" sözcüğünden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe sa- "düşünmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

sakınca

Türkiye Türkçesi sakın- fiilinden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.

sakırga

Eski Türkçe sakırku "kene" sözcüğünden evrilmiştir.

sakıt
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
kılsa takı sāḳıṭ buyurgan kişiden hecci andagok

Köken

Arapça sḳṭ kökünden gelen sāḳiṭ ساقط z "düşen, düşük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳaṭa سقط z "düştü" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için sukut maddesine bakınız.


22.12.2014
sakız

Eski Türkçe sakız "her türlü ağaç reçinesi" sözcüğünden evrilmiştir.

saki

Arapça sḳy kökünden gelen sāḳī ساقي z "mecliste su veya içki sunan kişi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça saḳā "su verdi, suladı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır. ) Bu sözcük Aramice/Süryanice şāḳyā שָׁקְיא z "vekilharç, şarap görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen şāḳū sözcüğü ile eş kökenlidir.

sakil

Arapça s̠ḳl kökünden gelen ṯaḳīl ثقيل z "ağır" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯaḳula ثَقُلَ z "ağır idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

sakim

Arapça sḳm kökünden gelen saḳīm سقيم z "hastalıklı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳima veya saḳuma سَقُِمَ z "bozuldu, hastalandı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

sakin

Arapça skn kökünden gelen sākin ساكن z "1. oturan, göçebe olmayan, 2. hareketsiz, dingin, 3. Arap yazısında harekesiz, ünlüsü olmayan harf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sakana سَكَنَ z "dindi, dinlendi, bir yerde ikamet etti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.