sakırga

sakat

Arapça sḳṭ kökünden gelen saḳaṭ سَقَط z "düşük, döküntü, hor, kıymetsiz şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳaṭa سَقَطَ z "düştü" fiilinin faˁal vezninde türevidir.

sakatat

Arapça sḳṭ kökünden gelen saḳaṭāt "dökülenler, döküntüler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳaṭ sözcüğünün çoğuludur.

sake

Fransızca saki veya İngilizce sake "Japon pirinç rakısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Japonca sakez "her türlü alkollü içki" sözcüğünden alıntıdır.

sakın|mak

Eski Türkçe sakın- veya saġın- "düşünmek, endişe etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sak "düşünceli, bilinçli, uyanık" sözcüğünden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe sa- "düşünmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

sakınca

Türkiye Türkçesi sakın- fiilinden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.

sakırga
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
sakırku: al-ḳurād [kene]

Köken

Eski Türkçe sakırku "kene" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

▪ Gerard Clauson, An Etym. Dict. of Pre-Thirteenth Centu sf. 816 "perhaps a loan-word". Buna karşılık sakız sözcüğüyle eşdeğer olan sakır- ögesi belki "yapışmak" eylemiyle ilgili bir türev düşündürür.

Benzer sözcükler

sakurga, sakurtlak


22.01.2015
sakıt

Arapça sḳṭ kökünden gelen sāḳiṭ ساقط z "düşen, düşük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳaṭa سقط z "düştü" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

sakız

Eski Türkçe sakız "her türlü ağaç reçinesi" sözcüğünden evrilmiştir.

saki

Arapça sḳy kökünden gelen sāḳī ساقي z "mecliste su veya içki sunan kişi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça saḳā "su verdi, suladı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır. ) Bu sözcük Aramice/Süryanice şāḳyā שָׁקְיא z "vekilharç, şarap görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen şāḳū sözcüğü ile eş kökenlidir.

sakil

Arapça s̠ḳl kökünden gelen ṯaḳīl ثقيل z "ağır" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯaḳula ثَقُلَ z "ağır idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

sakim

Arapça sḳm kökünden gelen saḳīm سقيم z "hastalıklı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳima veya saḳuma سَقُِمَ z "bozuldu, hastalandı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.