sakınca

sakarin

Fransızca ve İngilizce saccharin "şeker yerine kullanılan bir madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1879 Ira Remsen ve Constantin Fahlberg, Amer. kimyacılar.) Fransızca sözcük Geç Latince saccharum "şeker" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sákχaron σάκχαρον z sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: MÖ 325 Nearkhos, Büyük İskender'in Hindistan seferi dönüşünde.) Yunanca sözcük Pali (geç Sanskrit) dilinde aynı anlama gelen śakkharā sözcüğünden alıntıdır.

sakat

Arapça sḳṭ kökünden gelen saḳaṭ سَقَط z "düşük, döküntü, hor, kıymetsiz şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳaṭa سَقَطَ z "düştü" fiilinin faˁal vezninde türevidir.

sakatat

Arapça sḳṭ kökünden gelen saḳaṭāt "dökülenler, döküntüler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳaṭ sözcüğünün çoğuludur.

sake

Fransızca saki veya İngilizce sake "Japon pirinç rakısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Japonca sakez "her türlü alkollü içki" sözcüğünden alıntıdır.

sakın|mak

Eski Türkçe sakın- veya saġın- "düşünmek, endişe etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sak "düşünceli, bilinçli, uyanık" sözcüğünden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe sa- "düşünmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

sakınca
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
sakınca = 1. Kaydı ihtiyatî; 2. Mahzur

Köken

Türkiye Türkçesi sakın- fiilinden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sakın- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

sakıncalı


04.11.2013
sakırga

Eski Türkçe sakırku "kene" sözcüğünden evrilmiştir.

sakıt

Arapça sḳṭ kökünden gelen sāḳiṭ ساقط z "düşen, düşük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳaṭa سقط z "düştü" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

sakız

Eski Türkçe sakız "her türlü ağaç reçinesi" sözcüğünden evrilmiştir.

saki

Arapça sḳy kökünden gelen sāḳī ساقي z "mecliste su veya içki sunan kişi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça saḳā "su verdi, suladı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır. ) Bu sözcük Aramice/Süryanice şāḳyā שָׁקְיא z "vekilharç, şarap görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen şāḳū sözcüğü ile eş kökenlidir.

sakil

Arapça s̠ḳl kökünden gelen ṯaḳīl ثقيل z "ağır" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯaḳula ثَقُلَ z "ağır idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.