saik

sahne

Arapça ṣaḥn صحن z "sahanlık, düz alan" sözcüğünden türetilmiştir.

sahra

Arapça ṣḥr kökünden gelen ṣaḥrāˀ صحراء z "1. kızıl sarı veya boz renk, 2. bozkır, çöl, ekilmemiş alan" sözcüğünden alıntıdır.

sahte

Farsça sāχte ساخته z "yapılmış, yapma, mamul, düzme" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sāχtan, sāz- ساختن, ساز z "yapmak, uydurmak, imal etmek, düzmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Orta Farsça sāχtan, saç- "uymak, uygun olmak" fiilinden evrilmiştir.

sahtiyan

Farsça sāχtiyān ساختيان z "1. işlenmiş şey, 2. özel bir yöntemle işlenmiş keçi derisi, maroken" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Farsça sāχtan, sāz- ساختن, ساز z "yapmak, imal etmek" fiilinden türetilmiştir. ) Bu sözcük Orta Farsça sāχtak "maroken" sözcüğünden evrilmiştir.

sahur

Arapça sḥr kökünden gelen saḥūr سَحُور z "seherde yenen yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḥar سَحَر z "tan ağarması" sözcüğünün faˁūl vezninde ismi mübalağasıdır.

saik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Fuzuli, Divan & Leyla ve Mecnun, 1535]
Zulm ehline düşer sāiḳa-i ḳahrü ġazab

Köken

Arapça swḳ kökünden gelen sāˀiḳ سائق z "sevk eden, güden, sürücü; sebep" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāḳa ساق z "güttü" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için sevk maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

saika


14.10.2014
sair

Arapça sAr kökünden gelen sāˀir سائر z "kalan, artan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saˀara سأر z "kaldı, arttı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

saka1

Arapça sḳy kökünden gelen saḳḳāˀ سقّاء z "sucu, su veren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳā "suladı, su verdi" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

saka2

Arapça saḳḳāˀ "sucu" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

sakağı

Eski Türkçe sakak "çenenin alt kısmı, gıdı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

sakak

Eski Türkçe sakak "çenenin altındaki sarkan kısım, gerdan" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sarkak veya *salkak biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe sark- fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.