sahtiyan

sahip

Arapça ṣḥb kökünden gelen ṣāḥib صاحب z "1. yar, arkadaş, 2. efendi, malik, sahip" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaḥiba صحب z "dost idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

sahn

Arapça ṣḥn kökünden gelen ṣaḥn صحن z "1. geniş ve yayvan yemek kabı, sahan, 2. düzlük, alan, avlu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça swḥ kökünden gelen sāḥa(t) "düz alan, meydan" sözcüğü ile eş kökenlidir.

sahne

Arapça ṣaḥn صحن z "sahanlık, düz alan" sözcüğünden türetilmiştir.

sahra

Arapça ṣḥr kökünden gelen ṣaḥrāˀ صحراء z "1. kızıl sarı veya boz renk, 2. bozkır, çöl, ekilmemiş alan" sözcüğünden alıntıdır.

sahte

Farsça sāχte ساخته z "yapılmış, yapma, mamul, düzme" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sāχtan, sāz- ساختن, ساز z "yapmak, uydurmak, imal etmek, düzmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Orta Farsça sāχtan, saç- "uymak, uygun olmak" fiilinden evrilmiştir.

sahtiyan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
becunie [keçi derisi] - Tr: sastian [ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
mülemmaˁ saχtiyāndan bağırdak [alaca maroken yelek] geyüp

Köken

Farsça sāχtiyān ساختيان z "1. işlenmiş şey, 2. özel bir yöntemle işlenmiş keçi derisi, maroken" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Farsça sāχtan, sāz- ساختن, ساز z "yapmak, imal etmek" fiilinden türetilmiştir. ) Bu sözcük Orta Farsça sāχtak "maroken" sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için sahte maddesine bakınız.


26.08.2015
sahur

Arapça sḥr kökünden gelen saḥūr سَحُور z "seherde yenen yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḥar سَحَر z "tan ağarması" sözcüğünün faˁūl vezninde ismi mübalağasıdır.

saik

Arapça swḳ kökünden gelen sāˀiḳ سائق z "sevk eden, güden, sürücü; sebep" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāḳa ساق z "güttü" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

sair

Arapça sAr kökünden gelen sāˀir سائر z "kalan, artan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saˀara سأر z "kaldı, arttı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

saka1

Arapça sḳy kökünden gelen saḳḳāˀ سقّاء z "sucu, su veren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳā "suladı, su verdi" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

saka2

Arapça saḳḳāˀ "sucu" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.