sahip

sahabe

Arapça ṣḥb kökünden gelen ṣaḥāba(t) صَحَابَةٌ z "dostlar, özellikle Peygamberin dostları" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāḥib صاحب z "dost" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde çoğuludur.

sahaf

Arapça ṣḥf kökünden gelen ṣaḥḥāf صحّاف z "kitapçı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaḥīfa(t) صحيفة z "yazılı kâğıt, tomar, kitap" sözcüğünün faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

sahan

Arapça ṣḥn kökünden gelen ṣaḥn صحن z "1. düz ve geniş kadeh, çanak, 2. alan, avlu" sözcüğünden alıntıdır.

sahi

Arapça ṣḥḥ kökünden gelen ṣaḥīḥ صحيح z "sağ, sağlam, sağlıklı, gerçek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaḥḥa صَحَّ z "sağ ve sağlam idi" sözcüğünün faˁīl vezninde sıfatıdır.

sahil

Arapça sḥl kökünden gelen sāḥil ساحل z "kıyı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḥala سَحَلَ z "yonttu, tıraş etti, yardı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

sahip
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
ajunḳa [dünyaya] oldı bu beg ṣāḥib-ḳırān

Köken

Arapça ṣḥb kökünden gelen ṣāḥib صاحب z "1. yar, arkadaş, 2. efendi, malik, sahip" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaḥiba صحب z "dost idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Benzer sözcükler

sahiplenmek, sahipli, sahipsiz

Bu maddeye gönderenler

ashap, sahabe, sohbet (musahabe)


03.04.2015
sahn

Arapça ṣḥn kökünden gelen ṣaḥn صحن z "1. geniş ve yayvan yemek kabı, sahan, 2. düzlük, alan, avlu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça swḥ kökünden gelen sāḥa(t) "düz alan, meydan" sözcüğü ile eş kökenlidir.

sahne

Arapça ṣaḥn صحن z "sahanlık, düz alan" sözcüğünden türetilmiştir.

sahra

Arapça ṣḥr kökünden gelen ṣaḥrāˀ صحراء z "1. kızıl sarı veya boz renk, 2. bozkır, çöl, ekilmemiş alan" sözcüğünden alıntıdır.

sahte

Farsça sāχte ساخته z "yapılmış, yapma, mamul, düzme" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sāχtan, sāz- ساختن, ساز z "yapmak, uydurmak, imal etmek, düzmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Orta Farsça sāχtan, saç- "uymak, uygun olmak" fiilinden evrilmiştir.

sahtiyan

Farsça sāχtiyān ساختيان z "1. işlenmiş şey, 2. özel bir yöntemle işlenmiş keçi derisi, maroken" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Farsça sāχtan, sāz- ساختن, ساز z "yapmak, imal etmek" fiilinden türetilmiştir. ) Bu sözcük Orta Farsça sāχtak "maroken" sözcüğünden evrilmiştir.